Carbion Elektronrör

Carbion Systems elektronrör är helt producerade I Sverige.

Vi tillverkar dem i våran produktionslina I Huskvarna där vi har full kontroll på samtliga moment och kvalitetsmått.
Samtliga komponenter levereras från Svenska företag.
Alla rör har 1 års funktionsgaranti.

Genom en koronaurladdning frigör elektronröret elektroner som joniserar omgivande lufts syremolekyler så att dessa blir negativt laddade syrejoner. Antalet syrejoner varierar utifrån rörets längd, spänning och lufthas- tighet över röret.

Elektronröret monteras tvärställt över luftriktningen och för en optimal dimensionering av syrejoner rekommenderas en lufthastighet på 5m/s över röret.

Vi har för närvarande 3 mått I lager, men kan göra andra mot beställning.

R50 är ca 48cm långt och försörjer mellan 250-700l/s

R35 är ca 35cm långt och försörjer mellan 175-490l/s

R25 är ca 25cm långt och försörjer mellan 125-350l/s

R15 är 15cm långt och försörjer mellan 75-210l/s

R6 är 6cm långt och försörjer mellan 30-84l/s