Produkter

Carbion Systems alla produkter tillverkas i Sverige för att säkerställa en högklassig kvalitet och produkt.

Vi erbjuder lösningar som uppfyller högt ställda förväntningar och möter förändrade behov. Vi hjälper kunder maximera produktionseffektiviteten, förbättra arbetsmiljön och minska vår miljöpåverkan. I dagens verklighet blir det allt mer påtagligt med föroreningar i vår atmosfär och luften vi andas in. I ett nära samarbete med Torpa Ventilation erbjuder vi en komplett lösning, från planering till installerat joniserings system med uppföljande service.

För mer information ta en kontakt med oss.

Våra produkter:

rumsaggregat

 • Carbion 1-E-R är ett joniseringsaggregat med fläkt och
  filter avsett för soprum, kylrum och förvaringsplatser för
  produkter som kräver mycket rena rum med avseende på
  bakterier/partiklar och organiska gaser.
   
 • All lukt begränsas till sin källa
 •  Ingen bakteriespridning i luften
 • Väggar, golv och tak slutar lukta illa
 • Ingen luktspridning ur soprummet
 • En arbetsplats med god hygien

 

Länk till produktsida

r2

 • Reningsverk, avluft från tankar, industriutsläpp m m
 • Stora flöden med låga koncentrationer
 • Små flöden med höga koncentrationer
 • Modulsystem med enkel tillbyggnad

 

Länk till produktsida