Jonisering av luft

Vi är experter på system som renar luft. Hur renar vi luft? 

Genom jonisering av luft kan vi få bort partiklar, gaser och få kvar ren luft. Ren luft för industrier, sjukhus och många andra stora anläggningar eller hyreshus. Ett exempel på problemområden kan vara soprum som sprider odör, pumpstationer eller restprodukter från limning. Även industrier som behöver befria luften från oljedimma, voc eller annan luftförorening.

Vår teknik för jonisering av luft använder inga kemikalier. Tekniken är mycket miljövänlig då den helt enkelt kopierar den naturliga joniserings- och reningsprocessen som sker i atmosfären.
Vi effektiviserar naturens egna sätt att ta bort oönskade föroreningar och lukter.

  • Lätt att installera i befintliga byggnader och ventilationssystem
  • Låga installations-, drift- och underhållskostnader
  • Minskar korrosion på elektronik inomhus
  • Hög driftsäkerhet

Några exempel på områden och miljöer där vi kan hjälpa till.