Carbion R1 R2

Carbion Systems modell R-2 & R-1.

r2
På bild: R2

För ventilationssystem med behov av luftkvalitetsförbättring. R-1 & R-2 är ett joniseringsaggregat som är avsett för inbyggnad i olika tilluftsaggregat eller tilluftskanaler där luftförbättring önskas. Produkten har en inbyggd tryckgivare som bryter strömtillförsel till maskinen när trycket sjunker I kanalen. Detta motverkar att ozon bildas då lufthastigheten bibehålls över röret.

Joniserad luft påverkar

  • Lukt
  • Partiklar
  • Bakterier
  • Statisk elektricitet
  • Ger renare luft