Tuffa miljöer

Carbion Systems har tagit fram en unik produkt som ser till så att de minsta och farligaste partiklarna i kvartsdammet klumpar ihop sig. Partiklarna klarar då inte av att hålla sig svävande i luften utan faller i golvet. Med Oxygen Ion Supplier i ventilationen bildas en mätbar och kontrollerbar med oxygenjoner i tilluften och i lokalen

Vi erbjuder lösningar som uppfyller högt ställda förväntningar och möter förändrade behov. Vi hjälper kunder maximera produktionseffektiviteten, förbättra arbetsmiljön och minska miljöpåverkan.

God arbetsmiljö i tuffa miljöer

Damm som t.ex. innehåller kvartspartiklar är en mycket stor hälsofara och finns på många arbetsplatser, till exempel där sten krossas eller sågas. Inandning av kvartsdamm kan leda till lungskador, och i värsta fall den obotoliga sjukdomen silikos.

Risker med kvarts-stendamm

De allra minsta partiklarna i kvartsdammet kan tränga ända ner i lungblåsorna med inandningsluften och kapslas in i ärrvävnad i lungblåsorna. Det ger inflammation och ärrbildning i lungvävnaden. Inandning av kvartshaltigt damm kan ge upphov till KOL och silikos (stendammslunga) som är en obotlig sjukdom, och även cancer.