Sjukhus

Att förebygga smittspridning är en viktig uppgift för ventilation på sjukhus. Inom viss vård är låga halter av smittämnen i luften helt avgörande för resultatet, till exempel vid operationer. För att nå önskad luftrenhet i sjukhusmiljö hör att få de olika aktörerna att samarbeta och förstå varandra. Vårdansvariga och teknikansvariga måste förstå varandra och kunna omsätta detta i praktiska lösningar.

Carbion Systems tillhandhåller lösningar för att åstadkomma god luftkvalitet i alla typer av rum. Befintliga ventilationssystem kan enkelt anpassas till Carbions Systems design av ventilation och tilluftsmängder för att få god hälsosam luftkvalitet inomhus.